Akkers

DSC02360

De akkers van De Korenschoof

Alle akkers van de leden van De Korenschoof dragen het SKAL certificaat. Dat betekent dat op onze percelen geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat we alleen met biologisch zaaigoed werken.

Behalve dat onze oogst gebruikt kan worden voor het vervaardigen van biologische producten, gaat het stro naar de biologische melkveehouderij De Hooilanden in Wageningen.

De randen van onze akkers zaaien wij in met een bloemrijk mengsel, zo’n 10 meter breed. We zaaien deze randen in met akkerbloemmengsel of Tübinger mengsel. Zo komen insecten op de Wageningse Eng ook aan hun trekken. De zaden in de bloeihoofdjes komen ’s winters dan ten goede aan vogels en kleine knaagdieren.

De totale oppervlakte van de acht percelen van De Korenschoof is 8,4 hectare. Zie de kaart voor de locatie van de percelen.

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier