Missie & visie

Waar we voor staan

De Korenschoof is een kleine stichting die op de Wageningse Eng graan teelt voor het maken van écht Wagenings bier: Ons Bier.

Wij verbouwen gerst, rogge en andere granen op de Wageningse Eng zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook verbouwen wij onze eigen hop (diverse soorten) voor het bier. Eens in de zoveel jaar telen we hakvruchten, zoals aardappel of pompoen, vanwege de vruchtwisseling.

Naast al dat goudgele graan moet er ook nog plaats zijn voor andere planten. Daarom proberen wij bij onze teelt ervoor te zorgen dat de natuur ook een kans krijgt. En dat weet het publiek te waarderen.

De akkers van De Korenschoof dragen het SKAL keurmerk. Hiermee is de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument.

Wij oogsten onze producten zelf, met traditionele, kleinschalige machines. Zo houden wij de velden in optimale conditie en zorgen wij ervoor dat onze producten een ‘persoonlijke’ behandeling krijgen.

Een deel van de rogge wordt tot meel vermalen in molen ‘De Vlijt’ en verwerkt in Wagenings streekbrood of voor biologisch gecertificeerd diervoer. Het stro gaat naar de biologische boerderij ‘De Hooilanden’.

Wij laten onze gerst volgens eigen recept in kleine partijen brouwen door ambachtelijke brouwers. Ons Bier is een uniek, natuurlijk en 100% biologisch product van de Wageningse Eng. Ook leveren wij mout aan andere regionale brouwers in onze omgeving.

Wij zijn meer dan een groep graantelers: we streven ernaar om op duurzame wijze Veluwse gronden hun oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier