Akkers

DSC02360

De akkers van De Korenschoof

Alle akkers van de leden van De Korenschoof dragen het SKAL certificaat. Dat betekent dat op onze percelen geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat we alleen met biologisch zaaigoed werken.

De totale oppervlakte van de acht percelen van De Korenschoof is 8,4 hectare. Zie de kaart voor de locatie van de percelen.

Behalve dat onze oogst gebruikt kan worden voor het vervaardigen van biologische producten, gaat het stro naar de biologische melkveehouderij De Hooilanden in Wageningen.

Oogst

Wij oogsten onze producten zelf, met gespecialiseerde machines die op onze kleine percelen uit de voeten kunnen. We doen dit in samenwerking met EET-Wageningen

om zo optimale mechanisatie en bewerking mogelijk te maken. De mechanisatie is voor ons een belangrijk punt omdat zonder chemische middelen het onkruidbeheer veel aandacht nodig heeft. Verder steekt de oogst van vooral rogge erg nauw: niet op tijd oogsten maakt het al snel ongeschikt om brood van te bakken.

Han te Ronde van De Korenschoof bezig met oogsten.

Akkerranden

De randen van onze akkers zaaien wij in met een bloemrijk mengsel, zo’n 10 meter breed. We zaaien deze randen in met akkerbloemmengsel of Tübinger mengsel. Zo komen insecten op de Wageningse Eng ook aan hun trekken. De zaden in de bloemhoofdjes komen ’s winters dan ten goede aan vogels en kleine knaagdieren.

Een akkerrand in februari. Er valt niet veel meer te halen voor vogels en knaagdieren…

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier