Granen

Alleen maar granen of…

Korenbloemen tussen het graan.

Op moderne akkers staat alleen maar graan, en niets anders. Maar wij van De Korenschoof denken dat er naast al dat graan ook nog plaats is voor andere planten. Daarom proberen wij bij onze teelt ervoor te zorgen dat de natuur ook een kans krijgt. En dat weet het publiek te waarderen. Er waren zelfs drones op de Wageningse Eng te zien die een tapijt van korenbloemen in het gerstveld vastlegden.

Op onze akkers vinden we ook nog steeds de akkeronkruiden die van oudsher in de graanteelt thuishoren. Met Henk Kloen (zie de mooie foto’s op zijn website) liepen wij afgelopen zomer door de velden en zagen naast klaprozen en korenbloemen o.a. ringelwikke, gewone wikke, spurrie en bolderik.

Gerst en rogge zijn de granen die wij nu telen. Beide zijn vroeg rijpend en dat past bij de Wageningse Eng, want de zandige, hoog liggende percelen hebben in de zomer al snel last van droogte en daarom kunnen later rijpende granen zoals tarwe hier slecht uit de voeten.

Brouwgerst is een zomergerst: die wordt pas in het voorjaar gezaaid. Dat geeft minder kilo’s opbrengst, maar heeft dan weer als voordeel dat er nog een mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar mogelijk is. En dat is weer heel belangrijk omdat met de Skal certificering op onze percelen natuurlijk niet aan chemische onkruidbestrijding wordt gedaan.

De rogge die wij telen is zomer- of winterrogge. In het laatste geval wordt de rogge in het najaar gezaaid. Doordat rogge goed uitstoelt en erg hoog wordt kan deze het onkruid goed onderdrukken. Zoals gezegd, dat is belangrijk omdat wij zonder chemische middelen produceren!

We hebben afgelopen jaren ook Sint Jansrogge geteeld, een historisch landras. Maar de analyses van de opbrengst geven niet aan dat dit een betere bakkwaliteit meel oplevert dan het ras Ducato, dat wij ook inzaaien. Mogelijk gaan we nog experimenteren met kruiprogge. Zomerrogge van het ras Bojko is trouwens te bestellen bij Vreeken.

De bakkwaliteit is afhankelijk van de temperatuur en regenval in het groeiseizoen – en die hebben wij niet in de hand. Als het veel regent in de periode dat het graan afrijpt, eind juli-begin augustus, komt het optimale oogstmoment in het gedrang. Als we geen goede bakkwaliteit rogge produceren wordt het graan verkocht als biologisch veevoer.

En ook de bijen zijn er blij mee…

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier