Adressen

Stichting Wageningse Eng: www.wageningseeng.nl.

Mooi Wageningen: Home – Mooi Wageningen.

Ketenadressen

Secretariaat Korenschoof:
Anton Nigten, Geertjesweg 114, 6704 PD, Wageningen.
e aonigten@hotmail.com.

Bakker Stroop:
Irenestraat 54, 6707 CW Wageningen.

De Hooilanden:
Lodewijk & Floor Pool, Slagsteeg 20, 6721 NR Bennekom,
t 0318417413, m 0628684261 / 0648383101,
e info@dehooilanden.nl, w www.dehooilanden.nl.

Odin Wageningen:
Bevrijdingsstraat 22, 6703 AA Wageningen, t 0317410842,
w Odin Wageningen.

Wageningen Eet Duurzaam:
Roos Hollenberg, Gemeente Wageningen, e Roos.hollenberg@wageningen.nl; w Wageningen Eet Duurzaam.
Voor lokale aanbieders zie: Lokale voedselaanbieders – Wageningen Eet Duurzaam.

De verkooppunten van Ons Bier zijn:

Han te Ronde:
m 06-53606358, e hanronde@hotmail.com.

Jan Agterberg:
Buissteeg 3, Wageningen (tevens opslag van de voorraad), m 06-50663104, e jan@agtvastgoed.nl.

Mitra Bennekom, Arjo van Oostenbrugge:
Oude Kerkplein 3, 6721 JL Bennekom.

Windkorenmolen De Vlijt:
Molenaar Bart Mols, Harnjesweg 54A, 6706 AT Wageningen,
t 0317418120, m 0650283248, e info@molendevlijt.nl,
w www.molendevlijt.nl (tevens verkooppunt van het roggemeel om zelf brood te kunnen bakken).

Stadsbrouwerij Wageningen:
1e Kloostersteeg 5, Wageningen, w https://www.stadsbrouwerijwageningen.nl/.

Café Rad van Wageningen:
1e Kloostersteeg 3, Wageningen, w Café Rad van Wageningen | Stadsbrouwerij Wageningen.

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier