Missie & Activiteiten

De Korenschoof is een in 2009 opgerichte stichting die op de Wageningse Eng graan teelt als onderdeel van landschapsbeheer. Daarnaast oogsten we het graan voor gebruik in korte ketens: bier, meel, brood, diervoer en stro.

Ons landschapsbeheer

Graanproductie hoort van oudsher bij de Wageningse Eng. Wij combineren de productie met ecologisch verantwoord beheer. Al onze granen worden biologisch geteeld en dragen het Skal certificaat (onder Skal nr. 23354). Hiermee is de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument.

Door onze graanproductie scheppen wij een mooier landschap op de Wageningse Eng. Ook is er zo weer volop voedsel en nestgelegenheid voor hazen, muizen, veldmuizen, fazanten en hopelijk spoedig ook weer patrijzen. Dit is dan weer goed voor uilen, roofvogels, hermelijnen, wezels en bunzingen.

Wij verbouwen gerst, rogge en andere granen op de Wageningse Eng zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook verbouwen wij onze eigen hop (diverse soorten) voor het bier. Eens in de zoveel jaar telen we hakvruchten, zoals aardappel of pompoen, of Engels raaigras vanwege de vruchtwisseling.

Naast al dat goudgele graan moet er ook plaats zijn voor andere planten. Daarom proberen wij bij onze teelt ervoor te zorgen dat de natuur ook een kans krijgt. En dat weet het publiek te waarderen.

Ieder jaar zaaien wij bloeiende akkerranden in, ’s zomers voer voor insecten en in de winter zijn de afgerijpte zaadhoofdjes een dankbare voedselbron voor vogels.

Wij oogsten onze producten zelf, met traditionele, kleinschalige machines. Zo houden wij de velden in optimale conditie en zorgen wij ervoor dat onze producten een ‘persoonlijke’ behandeling krijgen.

Onze bijdrage aan de lokale voedselketen

Een deel van de rogge wordt tot meel vermalen in Molen De Vlijt en verwerkt in Wagenings brood of voor biologisch gecertificeerd diervoer. Het stro gaat bij voorkeur naar de biologische boerderij De Hooilanden.

Onze gerst wordt vermout en daarna verkocht aan ambachtelijke brouwers. Met de Stadsbrouwerij Wageningen hebben wij een speciale band. Zij brouwen voor en met ons twee soorten bier: Ons Bier en de Wageningse Engel. Van Ons Bier is er op dit moment Blond en Tripel.

Kortom, wij zijn meer dan een groep graantelers: we streven ernaar om op duurzame wijze op onze percelen een bijdrage te leveren aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van de Wageningse Eng en ook nog bij te dragen aan de lokale voedselketen. We zijn lid van Streekwaar.

Hopranken bij Jan Agterberg aan de Buissteeg in Wageningen-Hoog.

Graan voor écht Wagenings brood en écht Wagenings bier